Wtorek, 29 września
Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel

Pomimo pandemii realizacja inwestycji przebiega prawidłowo

15.08.2020 06:17:00 top 0 7989

Słopnice. Pomimo panującej pandemii, realizacja zaplanowanych gminnych inwestycji w gminie Słopnice przebiega prawidłowo. - Możliwy staje się fakt, że zapisany w budżecie gminy na bieżący rok ambitny plan wydatkowania na inwestycje gminne ok. 6 mln złotych- zostanie osiągnięty - informuje samorząd.

W czerwcu zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pierwszej części Sołectwa Podmogielica. Skanalizowano teren od osiedla Putówka do osiedla Gaury, co w przyszłości pozwoli na przyłączenie do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w tym rejonie ok. 50 budynków mieszkalnych. Wykonano 4,2 km sieci kanalizacyjnej za kwotę 1 680 000 zł. Na realizację tej inwestycji pozyskano pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1 340 000 zł. Oprócz tego wykonanych zostało kilka krótszych odcinków kanalizacji związanych z jej rozbudową co da możliwość przyłączenia kolejnych kilkudziesięciu budynków. - W związku z nowo powstałymi budynkami, na bieżąco realizowana jest rozbudowa sieci wodociągowej dzięki czemu ok. 50 budynków zostanie zaopatrzona w wodę. Koszt realizacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wyniósł dotychczas 893 000 zł. Zrealizowane w okresie ostatnich kilku lat duże inwestycje wodno- kanalizacyjne sprawiły, że obecnnie Gmina Słopnice jest zwodociągowana w ok. 90% oraz skanalizowana w ponad 60% - informuje gmina Słopnice. 

Kolejną tegoroczną inwestycją gminną jest zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Słopnice-Zagrody” (na zdjęciu). Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wystarczającą ilością terenu, istniejącą (wąską) drogę na długości 2080 mb poszerzono, doprowadzając do parametrów wymaganych dla drogi gminnej. - Prace są na ukończeniu i droga z pewnością zostanie oddana do użytku w umownym terminie, tj. do końca sierpnia br- zapewnia gmina.  Koszt realizacji inwestycji wynosi 1 740 575 zł, uzyskana kwota dofinansowania to 1 218 402 zł - 

Również w terminie zrealizowano ważną inwestycję drogową jaką jest modernizacja trzech odcinków dróg, mająca głównie na celu wzbogacenie oferty turystycznej gminy Słopnice (turystyki rowerowej). W ramach modernizacji wykonano: nową nawierzchnię asfaltową na drodze Granice (Leśniówka) na odcinku 985 mb, nową nawierzchnię asfaltową na drodze Dzielec na długości 755 mb oraz przywrócono do funkcjonowania malowniczo położoną drogę łączącą osiedle Dzielec z osiedlem Kuźle o długości ok. 1700 mb. W ramach tego zadania wykonano również dwa niewielkie parkingi dla turystów z wiatami oraz tablicami informacyjnymi. Koszt tej inwestycji to 958 000 zł. Powyższe zadanie realizowane jest jako część dużego projektu o nazwie „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica, mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.


W ramach mniejszych inwestycji drogowych w gminie Słopnice:
- dokończono budowę drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem, która połączyła teren przy Urzędu Gminy z Gminnym Centrum Rekreacji i dokończono ogrodzenie terenu rekreacyjnego. Wartość tej inwestycji to 202 394 zł.
- wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 400 mb w osiedlu Giemziki Górne za kwotę 73 756 zł.
- wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 300 mb drogi Leśniówka –Pokusówka za kwotę 65 790 zł.

Jeszcze w tym roku przewidziane są prace modernizacyjne na kolejnych odcinkach dróg Przysłop, Karczówka, Marciszówka, w osiedlu Zapotocze oraz w osiedlu Chochołówka.

- Poza wymienionymi ważniejszymi tegorocznymi inwestycjami na bieżąco realizowany jest szereg zadań związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury gminnej, głównie w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sieci drogowej - informuje samorząd. 

(Źródło: UG Słopnice)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in