Wtorek, 19 października
Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Izaak, Michalina, Michał

Ewa Filipiak: "W pracy dla drugiego człowieka i na rzecz rozwoju regionu czuję powołanie"

04.10.2019 05:10:00 PAN 39 7042

Na nasze pytania odpowiada Ewa Filipiak, kandydatka do Sejmu komitetu Prawa i Sprawiedliwości (lista nr 2, miejsce nr 14).

Związki partnerskie: tak czy nie, a jeśli tak, to kiedy?

Może powinniśmy rozpocząć od zdefiniowania związku partnerskiego, ale rozumiejąc, iż w pytaniu chodzi o homoseksualne związki partnerskie odpowiem krótko! Jestem za utrzymaniem klasycznego modelu rodziny i przeciwko legalizacji związków partnerskich. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Będąc osobą bardzo tolerancyjną mój pogląd na fundamentalne zasady życia jest konserwatywny i jednoznaczny. Nie mojej zgody również na adopcję dzieci przez osoby będące w takich związkach.


Aborcja: liberalizacja przepisów, wprowadzenie bardziej rygorystycznych czy utrzymanie obowiązujących?

Uważam, że powinniśmy dbać o podstawy naszego systemu wartości opartego na godności człowieka i ochronie jego życia. Ta właśnie ochrona jest zdefiniowana wg mnie jako m. in. ochrona przed eutanazją i aborcją na życzenie. Dopuszczam możliwość zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji zwłaszcza w zakresie tzw. aborcji eugenicznej. Każdy człowiek od poczęcia do naturalnej śmierci ma prawo do życia i nie mamy przyzwolenia na jego odbieranie.

Pomysły na udogodnienia dla przedsiębiorców?

Niewątpliwie ważnym jest wsparcie sektora MŚP. To właśnie mikro i małe przedsiębiorstwa są machiną napędową gospodarki. Dobrą droga do umożliwienia rozwoju na pewno jest obniżenie obciążeń finansowych, które przy małych przychodach stanowią niewątpliwie znaczny udział w wydatkach. Proponujemy zatem „Pakiet dla przedsiębiorczości” mały ZUS dla małych firm, ryczałtowy ZUS bez zmian, prosty PIT, 9% CIT do 2mln euro oraz miliard złotych na bezpośrednie wsparcie inwestorów. Dzięki tym zmianom przedsiębiorcy będą mogli łatwiej i z niższym kosztem prowadzić swoje lokalne, rodzinne firmy. Poza tym obserwując rynki międzynarodowe to uważam, że nadal dużo jest do zrobienia w temacie wsparcie firm polskich na obcych rynkach zbytu. Chodzi mnie nie tylko o promocję polskich firm za granicą, ale wyszukiwanie poprzez instytucje rządowe rynków zbytu dla polskich firm. Mówię o trendzie bezpośredniej pomocy władzy publicznej sektorowi prywatnemu w rozwoju gospodarczemu na arenie międzynarodowej.

„Lek” na dolegliwości służby zdrowia.

Nie ma jednego panaceum na „dolegliwości” służby zdrowia. Ważnym aspektem jest wprowadzony systematycznie podnoszony wzrost nakładów na służbę zdrowia względem PKB. Ochrona zdrowia jest inwestycją a nie kosztem, bo najważniejszy w szpitalu jest i musi być pacjent, którego zdrowie zagwarantuje obniżenie kosztów seniorów i członków ich rodzin. Zatem zadaniem przede wszystkim do wykonania jest ograniczenie kolejek i łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów. Będąc członkiem rady Społecznej Szpitala w Limanowej najczęściej analizujemy możliwości wprowadzenie usprawnień w naszym szpitalu powiatowym. Myślę, że wprowadzenie asystenta medycznego, który odciąży pielęgniarki i lekarzy od pracy biurokratycznej będzie dobrym rozwiązaniem a wprowadzenie infolinii, gdzie można uzyskać informację, gdzie są najkrótsze kolejki do danego specjalisty spowodują ograniczenie kolejek.

Nowe świadczenia socjalne (np. 500+) – utrzymać czy zlikwidować?

Należy utrzymać dotychczasowe świadczenia socjalne. To wielka radość widzieć jak wiele dzieci może wyjechać na kolonię lub rozwijać swoje talenty dzięki temu, że rodzice otrzymali 500+. Dbałość o najuboższych jest podstawą programową naszego ugrupowania. Bardzo ważnym jest wsparcie osób, których środki finansowe nie są w stanie zagwarantować zaspokojenia podstawowych potrzeb. Również z punktu widzenia ekonomicznego takie dysponowanie środkami na rynku zapewnia obrót pieniądzem i tym samym wypracowuje zyski dla budżetu.

Infrastruktura czy eventy? Pomysły na rozwój turystyki w powiecie limanowskim.

Zarówno infrastruktura jak i eventy są potrzebne do rozwoju turystyki. Mamy bardzo dobre zasoby krajobrazowe za poza tym ekologiczne jedzenie oraz tradycyjną gościnność. Jednego czego wg mnie brakuje to dobry marketing narracyjny i na tym powinniśmy się skupić jednocześnie i sukcesywnie rozbudowując infrastrukturę turystyczną. Wielką rolę także powinien pełnić Gorczański Park Narodowy, którego ponad 70% znajduje się właśnie na obszarze naszego powiatu. Jest to niewątpliwie „perełka” jeszcze niedoceniona. To należy zmienić.

Limanowa i Laskowa gorsza od Krakowa. Sposoby na walkę ze smogiem w mniejszych miejscowościach.

Jako osoba zajmująca się również zawodowo pozyskiwaniem środków zewnętrznych jest propagatorem programów parasolowych na wymianę pieców, montaż odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków. Uważam, że takie działania powinny być kontynuowane. Dodatkowo należy bezwzględnie kontrolować jakość sprzedawanego paliwa stałego do pieców. Wszystkim tym działaniom musi towarzyszyć edukacja ekologiczna.

Obwodnica Limanowej: tak czy nie?

Obwodnica Limanowej jest niezbędna dla lepszego komfortu życia zarówno mieszkańców jak i przejezdnych. Dzięki budowie obwodnicy ograniczymy również smog w Limanowej. Już kilka lat temu jako Rada Powiatu apelowaliśmy o podjęcie działań na rzecz budowy zarówno obwodnicy Limanowej jak i Mszany Dolnej. Mam nadzieję, że obwodnica Limanowej w niedługim czasie stanie się faktem.

Dotychczasowe osiągnięcia w pracy dla regionu lub swojej społeczności.

Jestem inicjatorem działań z zakresu ochrony powietrza w Gminie Mszana Dolna (projekty parasolowe wymiany kotłów węglowych i montażu kolektorów słonecznych). Od kilku lat pracuję tworząc programy planistyczno-strategiczne gminy oraz jestem inicjatorką tworzenia nowej strategii rozwoju powiatu. Jestem pomysłodawczynią budowanego właśnie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mszanie Górnej. Wspieram rozwój organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich. Współorganizuję wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami z terenu Powiatu Limanowskiego a powiatów partnerskich. O bieżących działaniach lobbingowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ministerialnym nie będę wspominać, bo uważam to za swój obowiązek. Jako dotychczasowa Przewodnicząca Komisji Rozwoju i inicjatyw Gospodarczych stworzyłam II etap konkursu „Pomysł na biznes w Powiecie Limanowskim”.

Autopromocja – dlaczego wyborca powinien oddać swój głos właśnie na Panią?

Praca zawodowa i społeczna pochłania zdecydowaną większość czasu. Moje dotychczasowe działania przyniosły wiele pozytywnych efektów, ale wiem również, że będąc posłanką RP mogę dla powiatu zrobić więcej i lepiej niż pełniąc funkcję Przewodniczącej rady Powiatu. Uważam, że potrzebujemy posłów energicznych i efektywniejszych w działaniu. Ja taka jestem. W pracy dla drugiego człowieka i na rzecz rozwoju naszego regionu czuję swoje powołanie. Potrzebuję jedynie Państwa poparcia. Uprzejmie o nie proszę 13 października 2019r. Razem wybierzmy dobrą energię dla Powiatu Limanowskiego!

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in