12°   dziś 17°   jutro
Niedziela, 24 września Gerard, Teodor, Tomira, Tomir, Rupert, Dora, Maryna

Dziś XLV sesja Rady Gminy

06.06.2023 13:01:00 pan
0 1640

Tymbark. Dziś w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbędzie XLV sesja Rady Gminy. Początek transmisji o godzinie 16:00.

Porządek XLVI Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie osób zaproszonych.

 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.

 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Tymbark na rok 2023.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/321/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/342/2023 Rady gminy Tymbark z dnia 16 marca 2023roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2023”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

 12. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położnych w miejscowości Tymbark.

 13. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Uchwały XXVI/195/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 marca 2021r. w sprawie i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Tymbark oraz trybu kontroli prawidłowość i wykorzystania tych dotacji.

 14. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku za rok 2022wraz z załącznikiem nr 1 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022.

 15. Sprawozdanie z wykonania Sprawozdanie z wykonania planu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tymbark za rok 2022

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 17. Wolne wnioski.

 18. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 19. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy.

udostępnij

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Dziś XLV sesja Rady Gminy"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in