Wtorek, 17 września
Franciszek, Hildegarda, Justyn, Justyna, Robert, Lamberta, Narcyz

Dziś VIII sesja Rady Miejskiej

21.05.2019 05:15:00 PAN 0 842

Mszana Dolna. Dziś w sali narad magistratu odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Początek transmisji obrad o godz. 13:00.

Porządek obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej: 

1. Otwarcie VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Wonioły.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Medycznej w Mszanie Dolnej.
13.Zapoznanie się z raportem za 2018 r. z realizacji zadań ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Mszana Dolna za 2018 r.
14.Zapoznanie się z raportem za 2018 r. z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w mieście Mszana Dolna na lata 2016 – 2018.
15.Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.
16.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna za 2018 r.
17.Zapoznanie się z informacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej za 2018 r.
18.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej za rok 2018.
19.Zapoznanie się z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej za 2018 r.
20.Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
21.Informacja na temat sprawy budowy drogi i chodnika przy ul. Starowiejskiej.
22.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
23.Wolne wnioski i oświadczenia.
24.Zamknięcie obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in