Wtorek, 05 lipca
Maria, Antoni, Karolina, Bartłomiej

Dziś sesja Rady Miejskiej

20.05.2022 00:12:00 PAN 1 1088

Mszana Dolna. Na dzisiaj zwołano L zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Obrady będą transmitowane na żywo w internecie, początek o godzinie 13:00.

Porządek obrad L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1. Otwarcie L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XLVIII/2022 i nr XLIX/2022 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Prezentacja publikacji pt. „Dziedzictwo sportowe Miasta Mszana Dolna” autorstwa Michała Wójcika oraz informacja o planowanej promocji książki.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości
5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
6. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
7. Wnioski w sprawach bieżących.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej za rok 2021.
9. Zapoznanie się z informacją o realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. (dz. ew. nr 3519/5)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. (dz. ew. nr 4703/22)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (dz. ew. nr 10117)
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna.
15. Informacja Burmistrza Miasta Mszana Dolna na temat realizacji wniosków składanych przez Komisje Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w roku 2021.
16. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
17. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
18. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
19. Wolne wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in