Środa, 20 października
Irena, Jan, Kleopatra, Witalis

Dziś sesja Rady Miejskiej

13.10.2021 05:14:00 PAN 0 1728

Mszana Dolna. Dziś w sali narad magistratu odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Obrady będą transmitowane na żywo, początek o godzinie 13:00.


Porządek obrad XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1. Otwarcie XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XL/2021 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2021-2034.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania: wydanie monografii „Dzieje Mszany Dolnej w latach 1772–1918”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do programu: Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia wsparcia finansowego dla Klubu Seniora w Mszanie Dolnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w mieście Mszana Dolna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna - dz. ew. 6024/23 i 6024/24.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna - dz. ew.  10036/1.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna - dz. ew. 6024/18.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna -  dz. ew. 6024/19.
22. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
23. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
24. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
25. Wolne wnioski i oświadczenia.
26. Zamknięcie obrad XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in