Dziś sesja Rady Miejskiej - zapraszamy na transmisję

25.01.2021 05:17:00 PAN 0 1802

Mszana Dolna. Dziś odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Obrady będą transmitowane na żywo w internecie, początek o godz. 14:00.

Porządek obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej: 

1. Otwarcie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXI/2021 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wnioski w sprawach bieżących.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna na 2021 rok, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg wniosków i petycji, Komisji budżetu i finansów, Komisji gospodarki i rozwoju, Komisji spraw społecznych, Komisji oświaty Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
13. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
14. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
15. Wolne wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in