19°   dziś 18°   jutro
Poniedziałek, 29 maja Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

Dziś sesja Rady Gminy

30.03.2023 06:25:00 pan
3 1948

Limanowa. Dziś o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Limanowa.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Złożenie ślubowania przez radną Gminy Limanowa.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r.,
b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”,
d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023 roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Limanowa- Sarczyn - Limanowa,
e. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023 roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Szczawa Białe- Limanowa- Szczawa Białe,
f. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
g. rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2024 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
h. wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego w celu budowy  wieży widokowej na Górze Kamionna,
i. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na 2023 rok,
j. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
k. programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r.,
m.zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2019-2023,
n. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
o. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,
u. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.
8. Informacja o umowach najmu lokali użytkowych zawartych w roku 2022.
9. Informacja o umowach dzierżaw działek zawartych w roku 2022 r.
10. Informacja dotycząca wykazu działek przejętych w 2022 r.
11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu „Współpracy Gminy Limanowa
z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.”
12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Limanowa za rok 2022 r.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
15. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad. 

udostępnij

Komentarze (3)

szaradaa
2023-03-30 07:40:44
0 1
Korpus Wsparcia Seniorów - to cosi fajnego , ciekawe kto sie na to załapie. .
Na pewno tylko wierni i oddani jedynej słusznej sprawie.!
Ciekawe wedle metryki od jakiego wieku w Gminie Limanowa bywa się " seniorem"
Odpowiedz
byle_nie
2023-03-30 09:15:21
0 2
A ja mam takie pytanko czy Wójt zna Starostę. Bo Wójta to raczej nie wszyscy, to taki skromny Skrzekucik gminny...
Ostatnio gdzie starosta tam i Wójt, kampania gninnopowiatowa ruszyła.
Odpowiedz
szaradaa
2023-03-30 09:30:28
0 1
Po czynach Go poznacie !?!?
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Dziś sesja Rady Gminy"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in