Wtorek, 29 listopada
Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Dziś sesja Rady Gminy

21.11.2022 00:15:00 PAN 1 1843

Tymbark. Dziś w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbędzie się XLI sesja Rady Gminy. Początek transmisji obrad o godzinie 16:00.

Porządek XLI sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie osób zaproszonych.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIII/245/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 z dnia 12 marca2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gminy Tymbark.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Tymbark.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark za rok szkolny 2021/2022.
17. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tymbark za pierwsze półrocze 2022 roku.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
21. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in