-2°   dziś 0°   jutro
Czwartek, 07 grudnia Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława

Dziś sesja Rady Gminy

21.11.2022 00:15:00 pan
1 2305

Tymbark. Dziś w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbędzie się XLI sesja Rady Gminy. Początek transmisji obrad o godzinie 16:00.

Porządek XLI sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie osób zaproszonych.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIII/245/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 z dnia 12 marca2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gminy Tymbark.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Tymbark.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark za rok szkolny 2021/2022.
17. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tymbark za pierwsze półrocze 2022 roku.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
21. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy.


udostępnij

Komentarze (1)

obiektyw
2022-11-22 13:28:47
0 0
Wójt przygotował projekt, a radni przegłosowali, drastyczne podwyżki opłaty za odbiór śmieci . Wzrost o 35% tj. o 7 zł od osoby. Wynik z przetargu to ok.1.500.000 zł. Jakby to podzielić przez liczbę mieszkańców ok 6.000 ( ilość zaniżona ) i 12 miesięcy w roku to daje kwotę 21 zł od osoby. Więc skąd taka podwyżka. Gdyby dołożyć koszty administracji i utrzymanie PSZOK-u to dało by to kwotę 23 zł od osoby. Tymbarczanie macie władzę jaką wybraliście. I tak dalej........... Płaćcie i płaczcie.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Dziś sesja Rady Gminy"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in