Środa, 27 stycznia
Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Dziś sesja Rady Gminy - transmisja online

26.11.2020 05:10:00 PAN 2 2181

Niedźwiedź. Dziś w sali narad Domu Kultury im. ks. Franciszka Baradzieja w Niedźwiedziu odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Niedźwiedź. Początek transmisji obrad o godz. 14:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytanie listy uczniów, którzy otrzymali Nagrodę Wójta Gminy Niedźwiedź za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
5. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
6. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2020 rok;
b) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek tej opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi o określonej pojemności
c) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Niedźwiedź
d) uchylenia uchwał w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Niedźwiedź w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in