Dziś sesja Rady Gminy - transmisja na żywo

27.01.2021 05:11:00 PAN 2 2250

Niedźwiedź. Dziś w sali narad Domu Kultury im. ks. Franciszka Baradzieja w Niedźwiedziu odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Niedźwiedź. Początek transmisji obrad o godz. 14:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
5. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok (do protokołu).
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (do protokołu).
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2021 rok;
b) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego;
c) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź dotyczącego części działki nr 3294 położonej w Porębie Wielkiej;
d) wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Niedźwiedź,
e) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012 roku numer XXVII/197/12 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podobin, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 03 grudnia 2012 roku pod nr poz. 6458,
f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012 roku numer XXVII/194/12 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konina, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 04 grudnia 2012 roku pod nr poz. 6493,
g) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012 roku numer XXVII/195/12 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niedźwiedź, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 03 grudnia 2012 roku pod nr poz. 6457,
h) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 listopada 2012 roku numer XXVII/196/12 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poręba Wielka, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 04 grudnia 2012 roku pod nr poz. 6494,
i) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiedź na 2021 rok;
j) skargi na działalność Wójta Gminy Niedźwiedź.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in