Środa, 01 grudnia
Natalia, Edmund, Eligiusz, Blanka

Dziś rozmowy kwalifikacyjne, wkrótce rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora

26.10.2021 05:15:00 PAN 2 3059

Łukowica. W najbliższych dniach ma zostać rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego w Łukowicy.

W przewidzianym terminie do Urzędu Gminy w Łukowicy wpłynęły trzy oferty. Jak powiedział nam sekretarz Janusz Bieniek, który jest przewodniczącym komisji konkursowej, jedna z ofert została odrzucona z powodów formalnych, ponieważ kandydatka nie spełniała kryteriów w zakresie wymaganego stażu pracy. 

Dziś komisja ma przeprowadzić drugi etap konkursu, czyli rozmowy kwalifikacyjne. W najbliższych dniach należy spodziewać się rozstrzygnięcia. 

Wśród wymagań na stanowisko znalazło się m.in. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi; rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi i nieposzlakowana opinia. Ponadto, kandydat nie może być osobą pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona, nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi i nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Wymagania dodatkowe to m.in. kwalifikacje opiekuna dziecięcego, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego lub pedagoga wczesnej edukacji. 

Wyłoniony dyrektor będzie odpowiedzialny za opracowanie regulaminu organizacyjnego żłobka, przeprowadzenie rekrutacji pracowników żłobka, koordynowanie procesu odbioru robót budowlanych związanych utworzeniem żłobka oraz jego wyposażenie i przeprowadzenie pierwszej rekrutacji dzieci. Później, poza kierowaniem placówką, do obowiązków dyrektora będzie należało także sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi – w ramach części etatu opiekuna. 

Żłobek jako gminna jednostka budżetowa rozpocznie swoją działalność statutową z dniem 1 listopada tego roku. Działalność opiekuńczą żłobek rozpocznie z początkiem 2022 roku. Przewidziano w nim miejsce dla 15 dzieci. Celem działalności żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią w stosunku do dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia.

Na potrzeby placówki modernizowana jest część budynku dawnego gimnazjum w Łukowicy, w którym docelowo poza żłobkiem mieścić będzie się także Urząd Gminy. Inwestycja jest realizowana dzięki pozyskanemu przez samorząd gminy dofinansowaniu w kwocie 495 tys. zł ze środków rządowego programu "Maluch +". Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Sopata z Barcic, która w rozpisanym przez władze gminy postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 843 tys. zł. Zakres zadania obejmuje remont i przebudowę pomieszczeń łącznie z instalacjami wody, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji mechanicznej i energii elektrycznej, budowę placu zabaw z wyposażeniem oraz remont i wykonanie nawierzchni utwardzonej, a także montaż wyposażenia w pomieszczeniach żłobka.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in