Niedziela, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Dziś nadzwyczajna sesja Rady Gminy

28.10.2021 05:14:00 PAN 1 2009

Limanowa. Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Limanowa. Początek transmisji obrad o godzinie 17:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2021 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa.
5. Informacja Wójta Gminy Limanowa na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz pracowników Urzędu Gminy upoważnionych do wydawania decyzji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i Wójta Gminy Limanowa
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in