Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Dziś absolutoryjna sesja - transmisja na żywo

27.06.2022 00:06:00 PAN 1 1447

Jodłownik. Dziś w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowniku odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Gminy Jodłownik. Początek transmisji o godzinie 14:00.


Proponowany porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
1. Przedstawienie założeń raportu.
2. Debata
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2021 rok:
1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i skonsolidowanego bilansu,
2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania.
3. Wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej,
5. Dyskusja,
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2021 r.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przyjęcie protokołu Nr XL/2022 z XL sesji Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 maja 2022 r.
7. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in