Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Dziś absolutoryjna sesja Rady Gminy

30.06.2022 07:50:00 PAN 0 1446

Limanowa. Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Limanowa. Zapraszamy na transmisję na żywo, początek o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Limanowa za 2021 rok.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy:
a. głosy radnych,
b. głosy mieszkańców.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Limanowa za 2021 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2021 r., po zapoznaniu się z:
a. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2021 r.,
b. sprawozdaniem finansowym Gminy Limanowa sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.,
c. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Limanowa,
d. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.,
e. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.,
f. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2021 r.,
b. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
d. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi,
e. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Limanowa, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
f. ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
g. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023,
h. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych,
i. rozpatrzenia petycji złożonej przez Szulc-Efekt sp. z o.o. – Inicjatywa - Zmieniamy Gminy na Lepsze – Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja - Troską nas Wszystkich.
13. Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za 2021rok.
14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Limanowa.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
17. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in