20°   dziś 19°   jutro
Wtorek, 06 czerwca Norbert, Laurenty, Dominika, Bogumiła, Laura, Nora

Dziś 7. rocznica konsekracji biskupiej Andrzeja Jeża

28.11.2016 06:37:02 pan
1 4103

Tarnów/Limanowa. Dziś przypada siódma rocznica konsekracji biskupiej ordynariusza diecezji tarnowskiej, pochodzącego z Limanowej bpa Andrzeja Jeża.

Przypomnijmy, 20 października 2009 r., Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Sakrę biskupią – z rąk biskupa Wiktora Skworca – nominat przyjął 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu.
- Chcemy w tym dniu szczególnie pamiętać o biskupie Andrzeju. Podczas Mszy św. w kościołach diecezji będziemy modlić się w Jego intencji. Tak będzie także w tarnowskiej katedrze - mówi ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Msza św. w katedrze zostanie odprawiona w poniedziałek o godzinie 18.00.
Ks. bp dr Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r. Pracował jako wikariusz w parafii Krościenko n. Dunajcem (1988-1991) a następnie w parafii Wierzchosławice (1991-1993). W roku 1993 został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu licencjata w roku 1996 został odwołany ze studiów i mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ponadto podjął wykłady z homiletyki. W tym czasie rozpoczął również studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które uwieńczył w roku 2001 obroną pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej pt.: Christus communicator. Próba zbudowania modelu chrystologicznego o teorię komunikacji interpersonalnej.
Po zwolnieniu z obowiązków w Seminarium Duchownym, z dniem 21 sierpnia 2004 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Jednocześnie pełnił urząd dziekana dekanatu Tarnów-Zachód oraz był członkiem Rady ds. Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej. Z kolei 29 lipca 2007 r. Biskup Tarnowski powierzył mu urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a następnie urząd dziekana dekanatu Nowy Sącz – Centrum. Ponadto został mianowany kanonikiem gremialnym i prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W roku 2008 został powołany do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.
W dniu 20 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. dr. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). Sakrę biskupią – z rąk biskupa Wiktora Skworca – przyjął w dniu 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy). Biskup Andrzej Jeż był dziesiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.
Jako biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz moderatora Kurii Diecezjalnej. Natomiast w ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Charytatywnej. W dniu 12 maja 2012 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupa Andrzeja Jeża, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, biskupem tarnowskim.
Zainteresowania naukowe: homiletyka, dogmatyka, historia Kościoła, historia sztuki sakralnej.
Inne zainteresowania: literatura i poezja, architektura ogrodów, turystyka górska.
Znajomość języków: francuski, włoski.
(Źródło: Diecezja Tarnowska)
udostępnij

Komentarze (1)

konto usunięte
2016-11-28 10:56:29
1 0
To wspaniale !!!! Trzeba to oblać.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Dziś 7. rocznica konsekracji biskupiej Andrzeja Jeża"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in