Wtorek, 06 grudnia
Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Dyrektor na emeryturze, szukają następcy

03.10.2022 05:20:00 PAN 10 6601

Limanowa. Zygmunt Biedroński, wieloletni dyrektor wydziału starostwa i powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, odszedł niedawno na emeryturę. Trwa rozważanie kandydatur na jego następcę, możliwe jest też rozpisanie konkursu.

Pod koniec lipca Zygmunt Biedroński odszedł na emeryturę. W ostatnich latach kierował w Starostwie Powiatowym w Limanowej Wydziałem Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich - Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W przeszłości, do stycznia 2013 roku, był wieloletnim dyrektorem Wydziału Komunikacji i Transportu.

Obecnie pracą Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich zarządza Ewelina Rapacz-Opyd jako pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora.

W rozmowie z nami starosta Mieczysław Uryga przyznaje, że nadal zastanawia się nad procedurą wyłonienia następcy Zygmunta Biedrońskiego. Pod uwagę brane jest rozpisanie konkursu lub – jak toi zwykle bywało w poprzednich latach – przesunięcie pomiędzy wydziałami w ramach obecnej kadry urzędu.

Nieoficjalnie mówi się, że do stanowiska przymierzany jest Mateusz Pietrzak – obecnie kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki, a prywatnie – syn przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego Józefa Pietrzaka.

- Nie będę ukrywał, że rozważałem tę kandydaturę, ale myślałem też o innych osobach, które nadal są brane pod uwagę. Korzyścią jest to, że te osoby znają już specyfikę naszego urzędu, z drugiej zaś strony, jeśli ktoś do tej pory sprawdza się na swoim stanowisku, to jego przesunięcie jest pewnym osłabieniem dotychczasowego wydziału, który później należy uzupełnić. Obecny czas to tworzenie przyszłorocznego budżetu, który też trzeba zazębić – mówi Mieczysław Uryga, starosta limanowski.

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich realizuje zadania w zakresie: spraw obywatelskich (nadzór nad stowarzyszeniami), bezpieczeństwa i porządku publicznego (współdziałanie i koordynowanie pracy powiatowych służb, inspekcji i straży), obrony cywilnej - ochrony ludności (współdziałanie z gminami powiatu, prowadzenie powiatowego magazynu sprzętu OC, opracowanie i aktualizacja planów oraz procedur w zakresie OC), zarządzania kryzysowego (obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, magazynu przeciwpowodziowego, opracowanie i aktualizacja planów oraz procedur w zakresie zarządzania kryzysowego), spraw obronnych i wojskowych (kwalifikacja wojskowa, akcja kurierska, współpraca z WKU, opracowanie i aktualizacja planów oraz procedur w zakresie spraw wojskowych i obronnych), ochrony informacji niejawnych, prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in