Sobota, 04 lutego
Weronika, Mariusz, Andrzej, Józef

Druhowie podsumowali rok

26.01.2023 00:12:00 PAN 0 1919

Zawadka. W budynku Szkoły Podstawowej w Zawadce druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym.

W trakcie zebrania omówiono realizację zadań w roku 2022 oraz przyjęto plan pracy na rok bieżący. Zarządowi jednostki jednogłośnie udzielono absolutorium.

W zebraniu uczestniczyli: wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek, mł. bryg. Krzysztof Hybel z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, druh Stanisław Przybylski, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny ZOSP RP.

W roku 2022 druhowie z Zawadki obchodzili jubileusz 50-lecia działalności jednostki, a dzięki wsparciu finansowemu samorządu zakupiono sprzęt do działań  ratowniczych na wypadek zagrożenia powodziowego na kwotę 50 tys. złotych.

Druhowie ponadto uczestniczyli w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz pomagali przy organizacji imprez kulturalnych i turystycznych na terenie naszej gminy.

W planie pracy na rok 2023 druhowie przyjęli między innymi rozbudowę obiektu remizy oraz powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

- Podziękowania za trud ciężkiej społecznej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności wszystkim zebranym i ich rodzinom złożył gospodarz gminy Paweł Ptaszek – informuje Urząd Gminy Tymbark.

(Fot.: UG Tymbark)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in