Wtorek, 16 lipca
Eustachy, Maria, Benedykt, Marika, Benita, Mirella

Dotacje na prace dla miejskich parafii

15.04.2019 05:05:00 PAN 1 2728

Limanowa. Dwie limanowskie parafie otrzymały dotacje na prace konserwatorskie w kościołach. W sumie samorząd przekaże im 70 tys. zł w ramach programu ochrony limanowskich zabytków.

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Limanowa podjęła uchwały w sprawie przekazania dotacji na prace konserwatorskie w dwóch limanowskich kościołach.

- Od kilku lat w oparciu o uchwałę rady, realizujemy program ochrony zabytków. Takimi najistotniejszymi zabytkami na terenie miasta są kościoły: jeden w Rynku, drugi w dzielnicy łososińskiej. Co roku ogłaszamy nabór wniosków. W tym roku wnioski zostały złożone na konserwację właśnie tych zabytków. Oczywiście, konkurs nie ogranicza się do tych dwóch kościołów, natomiast jeżeli w tym naborze spłynęły tylko dwa wnioski, to zgodnie z regulaminem konkursu został przygotowany projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na konserwację w obydwu tych kościołach - mówił podczas sesji Władysław Bieda.

Burmistrz przypomniał, że miasto dba również o inne zabytki, m.in. kapliczki i cmentarze wojenne. - Na terenie miasta mamy też inne wartościowe kulturowo miejsca, o które zabiegamy, staramy się żeby były konserwowane odpowiednio, a także by były możliwości udostępnienia tych obiektów - zapewnił burmistrz. - Podejmujemy działania, by miejsca historyczne były zadbane - dodał.

Uchwała zakładająca udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej na konserwację ołtarza Matki Boskiej Różańcowej w kwocie 50 tys. zł została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Z kolei uchwałę w sprawie przekazania 20 tys. zł na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, z przeznaczeniem na konserwację nawarstwień malarskich na ścianach prezbiterium i nawy kościoła, radni podjęli jednogłośnie.

Przekazanie dotacji parafiom nastąpi na podstawie odrębnych umów.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in