Piątek, 05 marca
Adrian, Fryderyk, Teofil, Aurora, Oliwia

Darmowa rehabilitacja - liczba miejsc ograniczona

11.12.2020 06:22:00 top 0 4971

(Ogłoszenie płatne) Męcina. Od 14 do 31 grudnia osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowej rehabilitacji w Przychodni Rehabilitacyjnej w Męcinie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Przychodnia Rehabilitacyjna w Męcinie informuje o możliwości  skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji (finansowanej ze środków NFZ),  skierowanej dla osób posiadających orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności (II i III grupa). Z programu będą mogły skorzystać osoby powyżej 16. roku życia.

- Uczestnictwo w rehabilitacji będzie możliwe w dniach od 14 do 31 grudnia 2020 r. - informuje przychodnia. - Na  zabiegi rehabilitacyjne nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Ilość miejsc jest ograniczona dlatego o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszenia.

Więcej informacji można uzyskać w palcówce realizującej program na  terenie powiatu limanowskiego: Przychodnia Rehabilitacyjna w Męcinie  tel. 530 225 855.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie  Krajowej Izby Fizjoterapeutów  https://kif.info.pl/bezposredni-dostep-do-fizjoterapeuty-w-ramach-nfz/ 

Realizacja programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu  Zdrowia dla osób niepełnosprawnych” stanowi wykonanie upoważnienia  określonego w art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r.  poz. 1398, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o świadczeniach” i wynika z  Uchwały Nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie  programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla  osób niepełnosprawnych na rok 2020” (M. P. poz. 856), zwany dalej  programem. Określone zostały zasady zawierania umów na realizację  świadczeń w programie oraz ich finansowanie.  Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie z  załącznikiem do ww. uchwały. Projektowane zmiany wpisują się w kluczowe  dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata  2019-2023 jak: (cel 2) poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki  zdrowotnej. 

(Ogłoszenie płatne) 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in