Sobota, 26 września
Justyna, Cyprian, Wawrzyniec, Łucja

Ciągłość w gminnych inwestycjach

13.01.2019 06:05:00 PAN 0 3532

Koniec roku 2018 to dla gminy Mszana Dolna również czas wzmożonych prac inwestycyjnych. Pogoda sprzyjała takim przedsięwzięciom, więc niemal do końca grudnia trwały prace budowlane; przygotowano również dokumentację na realizację kolejnych inwestycji.

Gmina realizowała m.in. zadania z zakresu drogowo-mostowego. Dobiegła końca realizacja inwestycji związana ze stabilizacją osuwiska wraz z odbudową mostu i drogi na os. Borki w Lubomierzu. Na to zadanie gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych ruchami osuwiskowymi ziemi w wysokości 906 tys. zł.

Opracowywano również dokumentację projektową na budowę mostu na os. Fligi w Mszanie Górnej, mostu do os. Murzyny w Mszanie Górnej, przepustu na os. Gacki w Olszówce oraz drogi do os. Tatki-Kołbony w Glisnem.

Realizowana jest przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce w w Mszanie Górnej i Łętowem poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym. Inwestycja ta jest współfinasowana przez samorząd powiatu limanowskiego.

Wykonano też prace modernizacyjne na drogach wewnętrznych na terenie gminy na osiedlach Kalety, Płoskonki, Mistarze w miejscowości Kasina Wielka, na os. Gryzy - Kunochy w miejscowości Olszówka, na os. Uchryny w miejscowości Glisne i na os. Toboły w Łostówce.

Ponadto w miejscowości Kasina Wielka został wykonany chodnik w ciągu drogi krajowej nr 28 od granicy ze Słomką do os. Pazdury. Zadanie realizowane było przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, natomiast dokumentację projektową sfinansowała gmina Mszana Dolna.

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej oraz budowa łącznika do oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE dotacją w kwocie 1 mln 840 tys. zł (PROW), ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 4 mln 119 tys. zł (preferencyjna pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) oraz ze środków gminy Mszana Dolna 2 mln zł. Razem wartość robót budowlanych wynosi ponad 8 mln zł.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi ma wynieść 20 km.

W wyniku zadania planuje się podłączyć do kanalizacji około 150 budynków. Planowany termin zakończenia prac to koniec pierwszego kwartału tego roku.

(Źródło/fot.: UG Mszana Dolna)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in