Poniedziałek, 27 czerwca
Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Budynek urzędu ma przejść rozbudowę i przebudowę

17.06.2022 17:22:00 PAN 1 2227

Tymbark. Władze samorządu zamierzają zlecić opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Tymbark.

Zamówienie dotyczy wykonania projektu przebudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz przebudowy sąsiedniego budynku (nr 49 A, zlokalizowanego na działce nr 698) wraz ze zmianą jego funkcji użytkowej na cele urzędu, a także połączenia obu budynków w jedną funkcjonalną całość na podstawie opracowanej już koncepcji architektonicznej.

Po przebudowie obydwa budynki połączone zostaną funkcjonalnie i stanowić będą jeden obiekt przeznaczony na cele administracji publicznej.

Obecna siedziba władz samorządu to budynek znajdujący się w rejestrze zabytków i wpisany do gminnej ewidencji zabytków, natomiast sąsiedni budynek nr 49A znajduje się w strefie konserwatorskiej, ale nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Na opracowanie kompleksowej dokumentacji wykonawca będzie miał 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania umowy. Urząd czeka na oferty zainteresowanych firm do dnia 24 czerwca.

Jak czytamy w opisie koncepcji, funkcja poszczególnych pomieszczeń budynku zostanie zmieniona i dostosowana do aktualnych potrzeb. Zaproponowana została zmiana lokalizacji głównego wejścia do budynku. Obecne główne wejście zostanie utrzymane, jednak z racji na konieczność zaaranżowania w budynku pomieszczenia stanowiącego podstawową obsługę klienta, główne wejście zaprojektowano w miejscu obecnego wejścia do poczty. Nowym, głównym wejściem wchodzimy do pomieszczenia stanowiącego wspomnianą wyżej podstawową obsługę klienta połączonego z główną komunikacją budynku. W pomieszczeniu tym znajdować się będą stanowiska obsługi klienta wraz z informacją. Korytarz biegnący przez środek budynku prowadzi do poszczególnych pomieszczeń biurowych. W budynku zaprojektowano windę dostępną ze wszystkich nadziemnych kondygnacji, zlokalizowaną w nowej części budynku adaptowanej na potrzeby urzędu. Zmieniono lokalizację urzędu pocztowego, przeniesiony został do nowej części budynku. Na parterze, oprócz pomieszczeń biurowych, przewidziano strefę dla Urzędu Stanu Cywilnego oraz strefę przewidzianą na potrzeby Klubu Seniora. Główna klatka schodowa zostanie utrzymana i dostosowana do obowiązujących przepisów.

Na piętrze utrzymana została lokalizacja gabinetu wójta wraz z sekretariatem. Wokół korytarza biegnącego przez środek budynku zaaranżowane zostały pomieszczenia biurowe przeznaczone dla pracowników administracyjnych urzędu. Na piętrze zaaranżowano również salę konferencyjną. Na poddaszu utrzymane zostaną dotychczasowe pomieszczenia biurowe. Dodatkowo, w nowej części budynku zaaranżowane zostały dwa pomieszczenia biurowe oraz sanitariat. W nowej części budynku przewidziano windę dostępną ze wszystkich nadziemnych kondygnacji.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in