Wtorek, 05 lipca
Maria, Antoni, Karolina, Bartłomiej

Będą głosować nad wotum zaufania dla wójta

20.05.2022 00:06:00 PAN 0 2891

Słopnice. Dziś w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy. Podczas obrad przedstawiony zostanie raport o stanie gminy, a radni będą głosować nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi Adamowi Sołtysowi. Zapraszamy na transmisję na żywo, początek o godzinie 15:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmian.
2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Słopnice.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Słopnice za rok 2021.
5. Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słopnice.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Słopnice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2021.
7. Głosowanie w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słopnice z tytułu wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słopnice za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słopnice na rok szkolny 2022/2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie sesji.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in