Czwartek, 23 marca
Pelagia, Feliks, Zbysław, Konrad

Bakterie w wodzie - zakaz użytkowania

03.02.2023 12:53:00 top 0 3032

Janowice. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej opublikowała komunikat o zakazie użytkownia wody z wodociągu wiejskeigo w Janowicach.

Po dokonaniu analizy wyników badań próbek wody z wodociągu wiejskiego Janowice, pobranych w dniu 30 stycznia 2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdził, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym  nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli.

W dniu 31 stycznia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 13/NHK/2023 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Janowice do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in