Wtorek, 05 lipca
Maria, Antoni, Karolina, Bartłomiej

Absolutoryjna sesja Rady Gminy - oglądaj na żywo

23.06.2022 09:05:00 PAN 0 1364

Dobra. Dziś w sali konferencyjnej urzędu odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Dobra. Zapraszamy na transmisję online, początek o godzinie 14:00.

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Dobra w dniu 23 czerwca 2022 r.

1. Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Dobra.
2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach międzysesyjnych.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dobra.
8. Debata nad raportem o stanie Gminy Dobra.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobra wraz z informacją o stanie mienia za 2021 rok;
c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobra z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobra za 2021 rok;
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej za 2021 rok;
e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobra, w roku szkolnym 2022/2023;
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dobra;
g) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dobra;
h) zaopiniowania wniosku o umorzenie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa;
i) zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobra na rok 2022;
j) zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/22 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra.
10. Zatwierdzenie Protokołu Nr XLI/22 z obrad XLI Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 19 maja 2022 r. oraz Protokołu Nr XLII/22 z obrad XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 01 czerwca 2022 r.
11. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Dobra.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in