Niedziela, 14 sierpnia
Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Absolutorium i wotum dla burmistrza, w tle demografia i perspektywy dla młodych

01.07.2022 00:10:00 PAN 17 3024

Limanowa. Po długiej, ale merytorycznej debacie nad raportem o stanie miasta za 2021 rok, radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Władysławowi Biedzie wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Radni wskazali największe wyzwania i problemy samorządu, wśród których najczęściej wymieniano niekorzystne wskaźniki demograficzne i odpływ młodych ludzi, wyprowadzających się z Limanowej z powodu braku perspektyw.

Do debaty nad raportem o stanie miasta za 2021 rok, która odbyła się we środę podczas sesji Rady Miasta Limanowa, w wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden z mieszkańców. Głos zabierali jednak radni. 

Waldemar Śliwa mówił m.in. o uwarunkowaniach rynku pracy, w tym zarobkach w miejscowych firmach, w kontekście perspektyw dla ludzi młodych, wskazując także na brak atrakcyjnej, dedykowanej im oferty. Zauważył, że wiele osób decyduje się na opuszczenie Limanowej, często poprzez przeprowadzkę na teren gminy. 

Piotr Zoń część swojego wystąpienia poświęcił... niepochlebnym komentarzom. Jak zauważył, nawet byli mieszkańcy Limanowej, którzy od dawna nie mieszkają w mieście, pytają co się stało z limanowianami? - Każda inwestycja, mniejsza czy większa, jest obśmiewana i krytykowana na forach limanowskich mediów, przez anonimowych „znawców” każdego tematu. Komu zależy na tym, by oczerniać i opluwać nasze miasto? Nie zgadzam się na to. Wśród nas jest 99% katolików, którzy uczęszczają na Msze święte i przystępują do Komunii św. 

Wiesław Sędzik docenił zawarcie porozumienia z gminą Limanowa. Natomiast Leszek Woźniak analizował sytuację finansową, szczególnie zaś niepokojący wzrost wydatków bieżących w stosunku do wysokości dochodów. 

Z kolei Leszek Mordarski wypowiadał się na temat kultury i turystyki. Zauważył, że w raporcie nie znalazł informacji na temat ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa na terenie miasta Limanowa. Przypomniał, że mimo upływu lat nie uporządkowano terenu na Małym Rynku obok pomnika komendanta Józefa Piłsudskiego. Apelował też o gromadzenie i udostępnianie archiwalnych materiałów, pokazujących historię Limanowej. 

Adam Król zgodził się z przedmówcami w odniesieniu do osiągnięć minionego roku. - Moja opinia na temat wykonania budżetu, czy na temat pracy pana burmistrza, jest jak najbardziej pozytywna, więc będę głosował za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium. Na Limanowa.in pojawiają się bardzo często opinie zbyt ostre, nie podoba mi się to, bo te wypowiedzi powinny być merytoryczne, ale same słowa krytyki są potrzebne. Miasto rozwija się dobrze i taka jest prawda, ale życzę panie burmistrzu, aby zechciał pan czasem posłuchać głosu mieszkańców spoza centrum. Apeluję też do wszystkich mieszkańców, żeby zastanowili się, czy czasem nie jest warto iść na rękę sąsiadowi i wesprzeć miasto - powiedział.

Irena Grosicka doceniła sytuację szkół i poziom edukacji, jednocześnie wskazała na wiele potrzeb swojego osiedla, które mimo upływu lat nadal czeka na realizację rozmaitych inwestycji. 

Radny Adam Dębski przedstawił swoje pomysły na przyciągnięcie turystów, zwracając uwagę na konieczność stworzenia czegoś, co wyróżni Limanową i powiat na tle innych atrakcyjnych lokalizacji w Polsce. 

Na problem demografii zwróciła uwagę jako kolejna przewodnicząca Rady Miasta Limanowa. - Ludzi wykształconych przyciągają z Limanowej do innych miast nie tylko zarobki, ale też kultura i inne uwarunkowania, bo człowiek dąży do dobrobytu. Musimy zrobić wszystko, by chociaż część naszych dzieci pozostała w tym mieście – podsumowała przewodnicząca Jolanta Juszkiewicz. 

- Dziękuję państwu radnym za wszystkie te głosy. Pokazuje to, że wszyscy państwo myślicie nad tym, w jaki sposób możemy wspólnie uczynić Limanową miastem dobrego życia. Dostrzegacie państwo różne aspekty, wskazujecie priorytety, które należy realizować. Ogólna sytuacja sprawia, że musimy bardzo poważnie myśleć, jak działać, by zachować dotychczasowe tempo rozwoju. Nie mamy wiedzy, jak niektóre sprawy będą przez rząd rozwiązane, więc musimy sami przygotować się do przejścia tego okresu, który wydaje się trudny. Wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia, pojawiają się nowe potrzeby. Ale wszystkiego naraz zrobić się nie da, nie mamy też nieograniczonych możliwości finansowych, ciągle musimy wybierać - powiedział na koniec Władysław Bieda, burmistrz miasta Limanowa. 

***

Budżet miasta w minionym roku po stronie dochodów ogółem wynosił 113 mln 486 tys. zł (wzrost o 5 mln 131 tys. zł w stosunku do 2020 r.), zaś po stronie wydatków 105 mln 729 tys. zł (spadek o 4 mln 577 tys. zł w stosunku do 2020 r.). Zadłużenie samorządu w 2021 roku wyniosło 50 mln 179 tys. zł i było wyższe o 4 mln 435 zł w porównaniu do roku 2020. 

Jeśli chodzi o zrealizowane inwestycje, miasto w głównej mierze kontynuowało wcześniej rozpoczęte zadania, m.in. tworzenie kompleksu Parku Miejskiego (odnowienie zdegradowanej zieleni, budowa ścieżki rowerowej), budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. Łazarskiego, dokończono też budowę dwóch domów dla rodzin romskich przy ul. Żwirki i Wigury. Wykonało także budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 1 w Limanowej czy budowę łącznika pomiędzy DK28 a DW 965 przez teren tzw. strefy aktywności gospodarczej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej.

(Fot.: UM Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in