Poniedziałek, 03 października
Teresa, Heliodor, Gerard, Jan, Ewald, Józefa, Bogumił

9 lat temu biskup z Limanowej objął diecezję

15.06.2021 16:31:00 PAN 12 4431

Dokładnie 9 lat temu, 15 czerwca 2012 roku, pochodzący z Limanowej biskup Andrzej Jeż objął diecezję tarnowską.

W uroczystości wzięli udział goście z całej Polski. Do Tarnowa przybył m.in. abp Celestino Migliore – ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce. Mszę św. koncelebrowało ok. 30 biskupów i kardynałów m.in. kard. Stanisław Dziwisz jako metropolita krakowski, kard. Kazimierz Nycz metropolita warszawski i abp Wiktor Skworc metropolita katowicki.

Przed rozpoczęciem liturgii nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytał pismo nominacyjne papieża Benedykta XVI, a następnie wręczył bp. Jeżowi pastorał. Wymownym znakiem objęcia rządów w diecezji tarnowskiej przez nowego biskupa było zajęcie miejsca na katedrze biskupiej, na którą wprowadził bp. Andrzeja Jeża nuncjusz apostolski. Kolejno zgromadzeni złożyli homagium, czyli znak czci, szacunku i posłuszeństwa nowemu biskupowi.

W uroczystości licznie uczestniczyli kapłani diecezji tarnowskiej, także ci pracujący w kraju i za granicą. Obecne były siostry zakonne, klerycy, parlamentarzyści, władze samorządowe (w tym reprezentujące samorządy z terenu powiatu limanowskiego), rektorzy, pracownicy wyższych uczelni, a także diecezjanie. Przed tarnowską katedrą ustawiono telebim i ławki, a plac licznie wypełnili mieszkańcy całej diecezji – obecni byli m.in. mieszkańcy Limanowej. - Jesteśmy posłani do świata, który radykalnie się zmienia i mamy głosić mu Ewangelię ani nadmiernie się do niego nie upodabniając, ani nie zamykając się w twierdzy - mówił nowy ordynariusz bp Andrzej Jeż.

Bp dr Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r. Pracował jako wikariusz w parafii Krościenko n. Dunajcem (1988-1991), a następnie w parafii Wierzchosławice (1991-1993). W roku 1993 został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu licencjata w roku 1996 został odwołany ze studiów i mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ponadto podjął wykłady z homiletyki. W tym czasie rozpoczął również studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które uwieńczył w roku 2001 obroną pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej pt.: Christus communicator. Próba zbudowania modelu chrystologicznego o teorię komunikacji interpersonalnej.

Po zwolnieniu z obowiązków w Seminarium Duchownym, z dniem 21 sierpnia 2004 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Jednocześnie pełnił urząd dziekana dekanatu Tarnów-Zachód oraz był członkiem Rady ds. Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej. Z kolei 29 lipca 2007 r. Biskup Tarnowski powierzył mu urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a następnie urząd dziekana dekanatu Nowy Sącz – Centrum. Ponadto został mianowany kanonikiem gremialnym i prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W roku 2008 został powołany do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

W dniu 20 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. dr. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). Sakrę biskupią – z rąk biskupa Wiktora Skworca – przyjął w dniu 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy). Biskup Andrzej Jeż był dziesiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Jako biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz moderatora Kurii Diecezjalnej. Natomiast w ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Charytatywnej. 12 maja 2012 r. bp Andrzej Jeż został decyzją papieża Benedykta XVI biskupem diecezjalnym w Tarnowie.

(Fot.: UMWM)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in