2,8 mln zł za przebudowę mostu

12.07.2020 00:45:00 PAN 3 5238

Przyszowa. Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w miejscowości Przyszowa.

Zawarto już umowę wykonawcą wyłonionym w przetargu – spółką ZIBUD z Kamienicy. Także plac budowy został już przekazany.

Całkowity koszt zadania wyniesie 2 mln 895 tys. zł. Na realizację inwestycji powiat limanowski pozyskał 50% dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 mln 447 tys. zł. Pozostały wkład to środki finansowe samorządów powiatu limanowskiego oraz gminy Łukowica.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany obiekt mostowy wraz z dojazdami obejmujący centrum Przyszowej. Zostanie wykonany nowy chodnik na odcinku około 800 mb od mostu w kierunku Długołęki oraz jezdnia i odwodnienie. Zakres zadania obejmuje ponadto przebudowę odcinka drogi powiatowej w centrum Przyszowej na długości około 314 mb (od cmentarza do remizy OSP) wraz z chodnikiem, nawierzchnią jezdni, zatoką autobusową i budową oświetlenia ulicznego.

Zakończenie prac planowane jest do końca listopada 2020 r.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in