Sobota, 26 listopada
Delfina, Sylwester, Konrad, Leonard, Leon, Lesława

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

23.09.2022 13:23:00 UMLimanowa 481

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 23.09.2022 roku do dnia 14.10.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dotyczy działki ewidencyjnej nr 558/1 obr 5 m. Limanowa, zabudowanej budynkiem ul. Kościuszki 7.

wywieszenie 558.1 obr 5 m. Limanowa

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in