Czwartek, 09 lutego
Eryka, Cyryl, Apolonia, Marian, Rajmund, Bernard

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

30.11.2022 12:55:00 UMLimanowa 356

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 30.11.2022 roku do dnia 21.12.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dotyczy dzierżawy części działki ewid. nr 758 obr 7 m. Limanowa o pow. 220 m2 pod polepszenie zagospodarowania działki 759 obr 7 m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy właściciela działki 759 obr 7 m. Limanowa.

Ogłoszenie dz. 758

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in