Sobota, 08 sierpnia
Cyprian, Dominik, Emilian, Iza, Rajmund, Seweryn

Utylizacja folii rolniczej w Gminie Limanowa

12.06.2020 13:53:00 UGLimanowa 379

Wójt Gminy Limanowa informuje rolników o podpisaniu przez Gminę Limanowa umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z którą Gmina otrzyma dotację na przedsięwzięcie pod nazwą Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wójt Gminy Limanowa zaprasza wszystkie zainteresowane osoby z terenu Gminy Limanowa prowadzące gospodarstwo rolne, do składania wniosków o utylizację folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej pod numerem telefonu: 18/ 263 00 24 lub e-mailowo: komunalny@gminalimanowa.pl Złożenie wniosku umożliwi bezpłatną utylizację odpadów w 2020 roku.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 11 lipca 2020 r.  We wniosku należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr gospodarstwa z ARiMR, dane kontaktowe (telefon, e-mail).

Po złożeniu wniosków rolnicy telefonicznie lub e-mailowo zostaną poinformowani o terminach dostarczenia przez nich zgłoszonych odpadów, a dostarczyć je będzie trzeba do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy oczyszczalni ścieków w Młynnem.

Uwaga! - odpady przeznaczone do utylizacji muszą być odpowiednio spakowane, oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości.

Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Urzędu Gminy Limanowa (pok. nr 25) - nr tel. 18/ 263 00 24.

Druk wniosku o utylizację pod linkiem: https://www.gminalimanowa.pl/a...

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in