Środa, 30 września
Wera, Honoriusz, Hieronim, Wiktor, Geralda

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

20.03.2020 08:45:00 UGLimanowa 1182

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy: · odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r., · zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy. Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie: · Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości · Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

Link do instrukcji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jak-elektronicznie-wyslac-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek-wniosek-zus-eop-/2545804


Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera.

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będziesz musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, wyślemy Ci umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie adrese-mail lub pocztą (jeżeli nie wskażesz nam adresu mailowego).

Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz nam przekazać z powrotem. Złóż je w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub prześlij pocztą.
Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać nam w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS i na tej podstawie udzielimy ulgi. Jednak będziesz musiał wysłać nam również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanuepidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Ważne!

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

W każdym oddziale działa doradca ds. ulg i umorzeń. Pomoże on przy  kompletowaniu dokumentów i składaniu wniosku oraz poprowadzi krok po kroku przez wszystkie inne formalności. Przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań biorąc pod uwagę indywidualną sytuację klienta i jego możliwości finansowe.

Kontakt do doradców ds. ulg i umorzeń w oddziałach ZUS w Małopolsce:

·         Kraków tel.: (12) 424 63 66, (12) 252 41 83,

mail: doradca_ds_ulg_i_umorzen_krakow@zus.pl;

·         Nowy Sącz tel.: (18) 449 82 91, (18) 18/449 86 87,mail: doradca_ds_ulg_i_umorzen_NowySacz@zus.pl;

·         Chrzanów tel.: (32) 624 55 11, (32) 624 55 10, (32) 318 11 77,

mail: doradca_ds_ulg_i_umorzen_chrzanow@zus.pl;

·         Tarnów tel.: (14) 632 77 48, (14) 615 29 19 - Inspektorat w Bochni,

mail: doradca_ds_ulg_i_umorzen_Tarnow@zus.pl

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in