Poniedziałek, 27 stycznia
Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Sesja Rady Miasta

31.08.2011 00:00:00 UMLimanowa 315

Zapraszam na XV sesję Rady Miasta Limanowa w dniu 31 sierpnia 2011r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa ul. J. Pawła II 9.

Porządek obrad :
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Wystąpienia osób zaproszonych.
3. Pytania radnych do osób zaproszonych.
4. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Pytania radnych do informacji o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja burmistrza o realizacji wniosków komisji  i radnych.
7.Informacja przewodniczących komisji rady o opiniach do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
10. Rozpatrzenie projektów, podjęcie uchwał :

a/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta, z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa”.
b/ w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
c/ w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz określenia jego zadań.

11. Inicjatywy uchwałodawcze.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.
udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in