Czwartek, 09 kwietnia
Maria, Dymitr, Maja, Marceli, Wadim

Rajd Górski im. J. Staniszewskiego

07.09.2011 00:00:00 UMLimanowa 2633

XVII RAJD  GÓRSKI IM.  JÓZEFA  STANISZEWSKIEGO
23 – 24.09.2011 r.


Organizatorzy:
I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej
Urząd Miasta w Limanowej
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Związek Limanowian
ZO  PTTK  w Limanowej 

REGULAMIN XVII RAJDU GÓRSKIEGO
im. J. STANISZEWSKIEGO


I. CELE RAJDU
1. Uczczenie pamięci profesora Józefa Staniszewskiego,
2. Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej,
3. Poznawanie walorów krajoznawczych Beskidu Wyspowego, Gorców i Pienin,
4. Rozwijanie współpracy międzyszkolnej,
5. Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku przyrodniczemu.

II. TERMINARZ I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Rajd odbędzie się w dniach 23 – 24.09.2011 r. bez względu na pogodę.
2. W rajdzie uczestniczą wyłącznie drużyny młodzieży szkół średnich i gimnazjów.
3. Drużyna składa się z 10 osób oraz opiekuna (osoba dorosła akceptowana przez dyrektora szkoły).
4. Zgłoszenia należy dokonać na załączonych kartach do 19 września br.
5. Wpisowe:  15 zł – należy wpłacić w sekretariacie Liceum w godz. 7.30 – 15.30 lub na konto Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej nr konta w Banku Spółdzielczym w Limanowej 37 8804 0000 0001 0000 0039 0005 z dopiskiem „Rajd Staniszewskiego” (dowód wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie Liceum w dniu rozpoczęcia rajdu). Opiekunowie są zwolnieni z opłaty wpisowego.
6. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za ekwipunek drużyny (konieczny odpowiedni ubiór, sprzęt biwakowy, apteczka pierwszej pomocy, mapy, latarka itp. a także legitymacje szkolne i ewentualnie legitymacje PTTK).
7. O przyjęciu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń, w pewnych okolicznościach organizator może zaproponować trasę zastępczą. Drużyny wyruszają na trasy  z punktów wyjściowych po uprzednim zgłoszeniu tego u kierownika trasy.
8. Zakończenie rajdu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego.
9.Przyjmowanie drużyn 24 września w godz. 11.30 – 12.30. Uroczyste zakończenie rajdu planowane jest  na godz.  13.00.

III OCENA DRUŻYN RAJDOWYCH
1. Ocena drużyn rajdowych odbędzie się w dwóch kategoriach: szkoły średnie
 i gimnazja.
2. Punktacja:
- Konkurs  krajoznawczy o grupie górskiej po której prowadzą trasa(y) rajdu: Beskid Wyspowy - trasa 4 i 5, Gorce – trasa 1,2,3, Pieniny – trasa 6      0-15 pkt.
- konkurs dotyczący życia i działalności J. Staniszewskiego       0-5 pkt.
- wyposażenie apteczki i umiejętność udzielania pierwszej pomocy     0-5 pkt.
3. Na mecie rajdu zostanie rozegrany konkurs na najciekawszą nazwę drużyny rajdowej (nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Limanowa).
4. Po zakończeniu rajdu organizujemy konkurs fotograficzny:
1)  zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres staniszewski10@gmail.com (zdjęcia nadesłane inna drogą nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie) w terminie do 20.10.2011 r.
2)  w mailu należy podać dane autora (imię i nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym) oraz numer telefonu/adres poczty internetowej,
3) fotografie konkursowe powinny posiadać rozmiar 15x21 cm
4) każdy uczestnik XVII Rajdu może nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia na temat związany z rajdem im. J. Staniszewskiego,
5) wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej I LO: www.republika.pl/limanowa1lo
6) nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą.

IV. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW ORAZ NAGRODY
1. Znaczek rajdowy dla każdego uczestnika.
2. Dyplom dla każdej szkoły.
3. Zapewniony autokar na dojazd na początek trasy i powrót do Limanowej.
4. Nocleg – rezerwacja (opłata we własnym zakresie, również opiekunowie i przewodnicy).
5. Puchary i upominki dla najlepszych drużyn na poszczególnych trasach oraz uczestników konkursów.
6. Ciepły posiłek na mecie.
7. Weryfikacja punktów GOT.
8. Zabezpieczenie tras  (przewodnicy).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Istnieje możliwość wykluczenia z rajdu za rażące nieprzestrzeganie regulaminu i naganne zachowanie na trasach.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie już po dokonaniu zgłoszenia  (po 19.09.2011 r.) wpłaty nie będą zwracane.
3. Obowiązek i koszt ubezpieczenia ciąży na uczestnikach rajdu lub instytucji zgłaszającej.
4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
 z udziału w rajdzie zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
6. Dodatkowej informacji udziela nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego
w Limanowej tel. 0-18 337-20-59 - mgr Andrzej Nawaleniec.

TRASY RAJDOWE
T.1. Rzeki – Nowa Polana – Gorc-Wierch Lelonek -  Przełęcz Wierch Młynne –Zasadne -  Dworek Gorce (5 godz.) – Kamienica

T.2.– Niedźwiedź – Orkanówka – Turbaczyk – Czoło Turbacza – Turbacz (5 godz.) Polana Szałasisko – Koninki (2godz.)

T.3. Rzeki – Przełęcz Przysłop – Kudłoń – Przełęcz Borek – Czoło Turbacza – Turbacz (4,5 godz.) - Polana Szałasisko – Koninki (2godz.)

T.4. Rabka Zaryte – Luboń Wielki – Przełęcz Glisne – Szczebel – Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa na Lubogoszczu ( 5,5 godz.) – Lubogoszcz Zachodni – Mszana Dolna ( ok. 3 godz.)

T.5. Mszana Dolna – Lubogoszcz – Kasina Wielka –- Śnieżnica -  Śnieżnica MOREKO (ok. 5,5 godz.) –- Przełęcz Gruszowiec (0,5 godz.)

T.6. Krościenko – Przełęcz Szopka – Trzy Korony – Zamkowa Góra – Wymiarki – Czertezik – Sokolica – Schronisko PTTK „Orlica „ ( 6 godz.) –Szafranówka – Palenica – Szczawnica (2 godz.)

W nawiasach podano przybliżony czas przejścia; podkreślenia oznaczają miejsca noclegów.

UWAGI:
1. Ilość miejsc na trasach ograniczona liczbą rezerwowanych noclegów:
-  Dworek-Gorce  - 50 osób, cena 20 zł bez pościeli,30 zł z pościelą,
-  Śnieżnica - MOREKO – 50 osób, cena 20 zł , z pościelą –25 zł,
-  Lubogoszcz – 50 osób, cena noclegu 18 zł w budynku stałym z pościelą,
-  Turbacz - 100 osób, cena noclegu z pościelą 26 zł., opiekun jeden na 10 osób – bezpłatnie,
-  Orlica – 50 osób, cena noclegu 22 zł, z pościelą 28 zł.
2. Uczestnicy sami pokrywają koszty noclegu. Szczegółowe informacje o noclegach  na poszczególnych trasach podane zostaną w momencie przyjęcia  zgłoszenia.
3. Zbiórka uczestników rajdu przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego               w dniu 23 września o godz. 8.00; skąd drużyny zostaną rozwiezione o  godz.8.30 i o godz.  9.00 na punkty startowe.

 

Wiecej: www.miasto.limanowa.pl

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in