Wtorek, 22 października
Kordula, Filip, Klaudia, Salomea, Marek, Halka, Przybysław

Promesa na rozbudowę boiska lekkoatletycznego w Męcinie

19.06.2019 10:34:00 UGLimanowa 311

9 mln zł to kwota, którą Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał na realizację projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS". Wśród 70 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, którym udzielono pomocy finansowej znalazła się Gmina Limanowa.

Promesę w wysokości 136 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa boiska lekkoatletycznego – budowa bieżni, skoczni w dal, rzutni  do pchnięcia kulą w miejscowości Męcina” z rąk Wicemarszałka Tomasza Urynowicza odebrał Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut.

Celem projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS"  jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych.  Pomoc przeznaczona zostanie na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

W ramach otrzymanego przez Gminę Limanowa dofinansowania, przy istniejących boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Męcinie powstanie bieżnia czterotorowa o długości 108 m, skocznia w dal z
bieżnią o długości 40 m, rzutnia do pchnięcia kulą (koło rzutów o średnicy 213,5 cm, pole rzutni wycinek 1/8 części koła o promieniu 14,07 m).  Zostanie również wykonane ogrodzenie o wysokości 3 m, które będzie oddzielało rzutnię kulą od chodnika prowadzącego do placu zabaw oraz piłkochwyt oddzielający boisko sportowe od bieżni.     
 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in