Sobota, 26 września
Justyna, Cyprian, Wawrzyniec, Łucja

Promesa na boisko sportowe w Starym Rybiu

30.07.2020 08:44:00 UGLimanowa 235

Ponad 3 mln zł to kwota którą w tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał na realizację projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS". Wśród 25 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, którym udzielono pomocy finansowej znalazła się Gmina Limanowa. Promesę w wysokości 141 920,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego w Starym Rybiu” z rąk Marszałka Witolda Kozłowskiego odebrał Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut. W spotkaniu uczestniczył również senator Jan Hamerski.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu,  w Starym Rybiu powstanie wielofunkcyjne   boisko sportowe  o nawierzchni syntetycznej  o długości 30 m i szerokości 19,5 m. Boisko zostanie wyposażone w niezbędne urządzenia przeznaczone do gry w piłkę ręczną, nożną, siatkówkę i koszykówkę. Wokół boiska zostanie wykonany piłkochwyt  o wysokości 6,0 m, a całość zostanie oddzielona od terenów zielonych obrzeżami betonowymi.

Zmodernizowany obiekt stanie się miejscem spotkań mieszkańców wsi  oraz spowoduje aktywizację społeczności lokalnej. Obiekt będzie ogólnodostępny i bezpłatny. Na boisku będzie można rozgrywać mecze, organizować festyny i pikniki środowiskowe integrujące społeczność lokalną.

Na terenie całego Powiatu Limanowskiego zostanie zrealizowanych sześć zadań. Są to: modernizacja ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Dobrej (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł), modernizacja wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Raba Niżna (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł), przebudowa boiska sportowego w Starym Rybiu (dofinansowanie w wysokości ponad 140 tys. zł), budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Konina (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł), przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piekiełku (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł) oraz remont boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dobrej (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł). Łączna wartość przekazanych czeków to ponad 900 tys. zł.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in