Czwartek, 06 października
Artur, Brunon, Fryderyk, Fryderyka, Petra

Patriotyczna uroczystość w Kłodnem

25.04.2012 00:00:00 UGLimanowa 1840

Dnia 30 marca 2011 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której ogłosił kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Odpowiadając na tę inicjatywę, władze Gminy Limanowa oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłodnem podjęli decyzję o zorganizowaniu uroczystości ku pamięci ofiar tego obozu.
„Jeśli echo ich głosów umilknie - zginiemy” - pod takim hasłem
22 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Królowej Korony Polskiej
w Kłodnem odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary niemieckiego obozu
w Ravensbrück. Uświetnili ją swoją obecnością licznie przybyli goście.
Całość obchodów rozpoczęła się o godzinie 14.00 mszą świętą w kaplicy w Kłodnem, a następnie wszyscy goście przeszli do budynku szkoły, gdzie o godzinie 15.00 zaczęła się dalsza część uroczystości.
Na początku Dyrektor Szkoły - Roman Ciesielczyk przywitał gości oraz przedstawił przybyłą specjalnie na tę uroczystość Barbarę Oratowską - kierownika i kustosza Oddziału Martyrologii „Pod Zegarem” Muzeum Lubelskiego. Pani kustosz zaznajomiła zebranych z życiem więźniarek obozu
w Ravensbruck oraz przedstawiła pokaz multimedialny przybliżający wystawę Muzeum Lubelskiego z sylwetkami więźniarek - ofiar eksperymentów pseudomedycznych.
Obóz koncentracyjny w Ravensbrück był jedynym obozem dla kobiet w III Rzeszy. Przez bramę tego obozu przeszło 132 tysiące kobiet z 27 narodowości z czego największą grupę ok. 40 tysięcy stanowiły Polki. Obóz pochłonął 72 tysiące istot ludzkich, a Polek przeżyło zaledwie 8 tysięcy. Wiele dziewcząt i kobiet wywiezionych z Polski do Ravensbrück było więźniarkami politycznymi z wyrokami śmierci (więźniarki polityczne oznaczone były czerwonym trójkątem z literą „P”). Były wśród nich nauczycielki, harcerki, kobiety uzdolnione artystycznie. W tych nieludzkich warunkach potrafiły zorganizować system tajnego nauczania, w obozie powstała drużyna harcerska „Mury”, obchodzono święta narodowe z recytacją i śpiewem, uzdolnione artystycznie więźniarki w ukryciu pisały poezję, malowały, wykonywały miniaturowe rzeźby. Do codziennych, trudnych warunków życia, głodu, ciężkiej pracy fizycznej, przeludnienia, chorób, szykan (np. wielogodzinne stanie na placu apelowym podczas mrozów, ograniczenia możliwości zaspokajania potrzeb fizjologicznych) z czasem dochodziły zbiorowe egzekucje poprzez rozstrzelanie. Na 74 młodych Polkach dokonano zbrodniczych eksperymentów medycznych (operacje na kościach i mięśniach nóg). Informacje o nieludzkim traktowaniu przedostały się poza teren obozu dzięki m. in. listom wysyłanym do rodzin, w których istotne wiadomości zapisywano atramentem sympatycznym, używając do tego moczu. Mimo tylu tragedii i cierpienia wiele z tych Polek zachowało swoją godność, dało świadectwo i przykład pięknej miłości do swojej ojczyzny.
Po zakończonej prezentacji zebrani goście na uroczystości w Szkole Podstawowej w Kłodnem w swoich wystąpieniach wyrażali wdzięczność przybyłej Pani kierownik oraz wskazywali na potrzebę organizowania takich spotkań.
Można było też obejrzeć udostępnioną specjalnie na tę okazję z Muzeum Lubelskiego wystawę przedstawiającą obóz w Ravensbrück oraz jego więźniarki.
Po części oficjalnej każdy mógł zakupić książki doktor Wandy Półtawskiej - byłej więźniarki tego obozu, ofiary eksperymentów pseudomedycznych oraz wieloletniej przyjaciółki Papieża Jana Pawła II.
Uroczystość zakończyła się, ale wspomnienia po niej pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Bo przecież „naród bez historii jest jak człowiek bez pamięci”.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in