Niedziela, 25 września
Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

18.08.2022 09:47:00 UMLimanowa 242

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 18.08.2022 roku do dnia 08.09.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dotyczy dzierżawy części działki ewid. nr 611/2 obr 3 m. Limanowa o pow. 43 m2 pod polepszenie zagospodarowania działki 611/16 obr 3 m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy właściciela działki 611/16 obr 3 m. Limanowa.


ogłoszenie 611.2

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in