Poniedziałek, 23 maja
Emilia, Iwona, Leoncjusz, Michał, Renata

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i oddania w użytkowanie

20.12.2021 16:12:00 UMLimanowa 392

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 20.12.2021 roku do dnia 10.01.2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i oddania w użytkowanie.

Dotyczy pomieszczeń o łącznej powierzchni 1052 m2 zlokalizowanych w budynku ul. Reymonta 3 w Limanowej. Oddanie w najem i użytkowanie nastąpi na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie.


udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in