Wtorek, 23 lipca
Apolinary, Bogna, Brygida, Sława, Sławosz, Żelisław

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.02.2019 r.

08.02.2019 14:00:00 UMLimanowa 661

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 33/19 obr 7 m. Limanowa zakończył się wynikiem pozytywnym

Ogłoszenie

 

            Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

 

            Na dzień 31 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000- został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Zygmunta Augusta i wjazdu na osiedle Zygmunta Augusta oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 33/19 obr 7 m. Limanowa objętą księgą wieczystą nr NS1L/00027609/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Miasta Limanowa.

            Zostały wpłacone 2 wadia w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono 2 oferentów. Na przetarg stawiło się 2 oferentów.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości działki 33/19 obr 7 m. Limanowa wyniosła 186 350,00 zł brutto (kwota zaiwra doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%) a nabywcą została Firma Handlowa ELEKTRET spółka jawna.

 

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in