Poniedziałek, 26 października
Lucjan, Łucjan, Lucyna, Fabian, Damian, Ewaryst, Lutosława

Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 02.10.2020 r.

02.10.2020 12:15:00 UMLimanowa 628

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy części działki47 i 14 obr 5 m. Limanowa

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 02.10.2020 roku do dnia 23.10.2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy części działek 47, 14 obr 5 m. Limanowa o łącznej pow.  72 m2 z przeznaczeniem pod utworzenie infrastruktury rowerowej. Oddanie w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska".

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in