Wtorek, 14 lipca
Bonawentura, Stella, Izabela, Franciszek, Kamil, Kamila, Ulryk, Marceli

Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca przekwalifikowania przejazdów kolejowych

23.06.2020 11:22:00 UGLimanowa 425

Pkp Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu Dział Dróg Kolejowych, Ochrony Środowiska I Inwestycji informuje:

OGŁOSZENIE dotyczące przejazdu kolejowo – drogowego w km 41,245 w miejscowości Koszary

 

Pkp Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu Dział Dróg Kolejowych, Ochrony Środowiska I Inwestycji

Informuje:

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo — drogowego w km 41 ,245 kat. D na linii kolejowej nr 104 Chabówka —Nowy Sącz w ciągu drogi niepublicznej, Zakład rozpoczyna 30 — dniową procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego. Zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. 2015r poz. 1744 z poźń. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo — drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do Zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo — drogowego w kategorii F mija z dniem 30.06.2020 r. Po tym okresie Zakład przystąpi do likwidacji ww. przejazdu kolejowo - drogowego".

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu, adres — ul. Kolejowa 27 w Nowym Sączu, 33 — 300 Nowy Sącz (l piętro pokój nr 3, telefon kontaktowy 18 5352341) .


OGŁOSZENIE dotyczące przejazdu kolejowo – drogowego w km 41,626 w miejscowości Koszary

Pkp Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu Dział Dróg Kolejowych, Ochrony Środowiska I Inwestycji

Informuje:

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo — drogowego w 41 ,626 kat. D na linii kolejowej nr 104 Chabówka —Nowy Sącz w ciągu drogi niepublicznej, Zakład rozpoczyna 30 — dniową procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego. Zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. 2015r poz. 1744 z poźń. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo — drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F,na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do Zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo — drogowego w kategorii F mija z dniem 30.06.2020 r. Po tym okresie Zakład przystąpi do likwidacji ww. przejazdu kolejowo - drogowego".

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu, adres — ul. Kolejowa 27 w Nowym Sączu, 33 — 300 Nowy Sącz(l piętro pokój nr 3, telefon kontaktowy 18 5352341)


OGŁOSZENIE dotyczące przejazdu kolejowo – drogowego w km 52,178 w miejscowości Pisarzowa (Pisarzowa koniec wsi do Jońca)

Pkp Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu Dział Dróg Kolejowych, Ochrony Środowiska I Inwestycji

Informuje:

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo — drogowego w 52,178 kat. D na linii kolejowej nr 104 Chabówka —Nowy Sącz w ciągu drogi niepublicznej Zakład rozpoczyna 30 — dniową procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego. Zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. 2015r poz. 1744 z poźń. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdu kolejowo — drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do Zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo — drogowego w kategorii F mija z dniem 30.062020 r. Po tym okresie Zakład przystąpi do likwidacji ww. przejazdu kolejowo drogowego".

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu, adres — ul. Kolejowa 27 w Nowym Sączu, 33 — 300 Nowy Sącz(l piętro pokój nr 3, telefon kontaktowy 18 5352341) .
udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in