Poniedziałek, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

15.05.2019 09:48:00 UGLimanowa 207

Urząd Gminy Limanowa przypomina, że w dniu 31 maja 2019 r. mija termin na wniesienie II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku niezapłacenia jej w terminie przedsiębiorca ma 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej o 30%.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu (gotówką) lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Limanowej:

40 8804 0000 0000 0000 0723 0053 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Niedokonanie wpłaty w wymaganej wysokości w w/w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu dotychczasowego zezwolenia.

Informacji na temat opłat udziela Beata Dutka - Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy Limanowa, pok. nr 4, ul. M. B. Bolesnej 18B, numer telefonu 18) 33-72-252 wew. 132.

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in