Sobota, 22 lutego
Marta, Małgorzata, Piotr, Nikifor

Gminne Dożynki - Jaworzna 2011

01.09.2011 00:00:00 UGLaskowa 5185

Gminne Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w Kościele w Jaworznej, której przewodniczył ks. Karol Dziubaczka oraz księża, Feliks Kwilas z Krosnej, Józef Trela ze Żmiącej, Andrzej Wanat z Laskowej, Józef Filipek ze Szczecina, Rafał Oleksy z Katowic, Ryszard Stasik i Józef Cieśla z Jaworznej.

W trakcie Mszy Świętej nastąpiło uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa.

Po Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Jaworznej i Orkiestrę z Długołęki-Świerkli udał się na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej, gdzie Starostowie Dożynek Pani Teresa Szkarłat i Pan Tadeusz Olchawa obdarowali Wójta Gminy Laskowa Panią Stanisławę Niebylską chlebem i koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów.

Po przemówieniu zaproszonych gości m.in. Posłów na Sejm RP Wiesława Janczyka, Bronisława Dutki, Tadeusza Patality oraz Jana Puchały Starosty Powiatu Limanowskiego odbył się XIV Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

1.Maria Brylak-Załuska - etnograf
2.Leszek Leśnik - MODR - Powiatowy Zespół Doradców w Limanowej
3.Marta Smólczyńska - etnolog - MCK „SOKÓŁ” w Nowym Sączu,

po obejrzeniu i gruntownej ocenie dziewięciu wieńców dożynkowych : z Laskowej, Jaworznej, Kamionki Małej, Krosnej, Strzeszyc, Sechnej, Kobyłczyny, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące nagrody:

 

Kategoria wieńców tradycyjnych:

Dwa pierwsze miejsca, okolicznościowe dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 550 zł. przyznano:

- Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny

- Grupie Wieńcowej KGW ze Strzeszyc.

 

II miejsce, okolicznościowy dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. przyznano:

- Grupie Wieńcowej z Ujanowic.

Kategoria wieńców współczesnych:

Trzy pierwsze miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł. przyznano:

- Grupie Wieńcowej KGW z Krosnej

- Grupie Wieńcowej z Sechnej

- Grupie Wieńcowej ze Żmiącej.

 

Dwa II miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 450 zł. dla:

- Grupy Wieńcowej z Jaworznej

- Grupy Wieńcowej z KGW i OSP z Kamionki Małej.

Ponadto komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrodę specjalną w kwocie 500 zł. dla Grupy Wieńcowej KGW Laskowa.

Fundatorem okolicznościowych dyplomów oraz nagród pieniężnych był Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, które wręczyli:

- Pani Stanisława Niebylska - Wójt Gminy Laskowa,

- Pani Ewa Pajor - Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa,

- Pani Elżbieta Zabrzeńska - Wice Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa,

- Pan Grzegorz Grzegorzek - Wice Przewodniczący Rady Gminy Laskowa.

Wszyscy wyżej wymienieni gratulowali rolnikom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo wysoki poziom, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych.

Atrakcją dla licznie zgromadzonych widzów były: prezentacje wystawców (kowalstwo artystyczne, malarstwo, hafty, miody, decoupage oraz rzeźba), a koncertowały: Orkiestra z Długołęki-Śierkli, zespół ASTER DAY oraz GÓRALSI. Bardzo ciepło został przyjęty spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu” w wykonaniu grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej w Jaworznej. W godzinach wieczornych do tańca grał zespół JANTAR.

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in