Poniedziałek, 27 czerwca
Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

01.02.2012 00:00:00 UMLimanowa 3019

Od dnia 1 lipca 2011r. dane przedsiębiorców (osób fizycznych) rejestrowane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki przez portal www.ceidg.gov.,pl. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy ewidencyjne zobowiązane były do dnia 31 grudnia 2011r. dokonać migracji danych przedsiębiorców z ewidencji gminnych do CEIDG. Gmina Miasto Limanowa dokonało przeniesienia danych 1242 przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zadania organu gminy w zakresie CEIDG określone są w art. 26 ustawy o z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Organy gminy przyjmują wnioski o wpis do CEIDG, potwierdzają tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek oraz potwierdzają wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Następnie należy przekształcić wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesłać do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Przekształcony wniosek na formę elektroniczną opatruje się podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika.

Od dnia 01 stycznia 2012 r do 27 stycznia przyjęto 64 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W 15 przypadkach były to wnioski o zarejestrowanie działalności w CEIDG a zgłaszana działalność 4 przypadkach dotyczyła usług budowlanych, w 3 przypadkach dotyczyła handlu, pozostałe to usługi: internetowe, napraw samochodów, porządkowe, gotowanie-prowadzenie domu, tokarsko-ślusarskie, projektowe, dietetyczne, artystyczne.
  • 32 wnioski dotyczyły zmian w CEIDG,
  • 6 przedsiębiorców zawiesiło działalność gospodarczą,
  • a 11 przedsiębiorców swą działalność wykreśliło.

Należy zaznaczyć, że wnioski do CEIDG stanowią jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

www.miasto.limanowa.pl

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in