27 maja odbędzie się LIX Sesja Rady Miasta Limanowa

23.05.2022 15:57:00 UMLimanowa 223

W piątek 27 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się LIX Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  4. Wystąpienia osób zaproszonych.
  5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
  8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok
B) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040
C) w sprawie finansowania systemu zarządzania odpadami komunalnymi
D)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
10.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
11.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
12.Inicjatywy uchwałodawcze.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.Wolne wnioski.
15.Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                     /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in