Czwartek, 06 października
Artur, Brunon, Fryderyk, Fryderyka, Petra

11 tysięcy dofinansowania na modernizację pomnika w Starej Wsi

06.07.2022 11:26:00 UGLimanowa 475

Uprzejmie informujemy, iż uchwałą nr LVI/801/22 z dnia 4 lipca 2022 r., Sejmik Województwa Małopolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej”.

Gmina Limanowa aplikowała o środki w w/w programie i otrzymała 11 000,00 zł dofinansowania , na realizację zadania pn. „Modernizacja Pomnika pamięci 19-tu zakładników z II-giej wojny światowej w Starej Wsi”. Całość zadania będzie wydatkiem rzędu ok. 19 tys. zł.

Dotychczasowy pomnik został w 100% wykonany z zaprawy wapiennej i kamienia lub cegły, którą w ostateczności pokryto warstwą lastriko (1/0,5 cm). Niestety brak właściwej stopy fundamentowej doprowadził do silnego zawilgocenia wewnętrznej części pomnika, która na skutek rocznej amplitudy temperatur zaczęła pracować tworząc pęknięcia w części zewnętrznej. Taki stan rzeczy doprowadził do silnego osłabienia wewnętrznej części pomnika (zaprawa zmurszała), co skutkuje silnymi wysoleniami w części cokołowej. Widoczne są również liczne ubytki w samej warstwie lastriko spowodowane brakiem właściwej przyczepności do podłoża.
 
Bezwzględnie należy zrekonstruować pomnik w trwałym materiale, jakim jest piaskowiec. Ponadto należy zauważyć, iż konserwacja doraźna (uzupełnienie ubytków lastriko) obecnego pomnika w żaden sposób nie powstrzymuje jego czynników niszczących, co w krótkiej perspektywie czasu doprowadzi do pojawienia się ponownie, już raz usuniętych, zniszczeń.
 
Planowana jest całkowita wymiana części cokołowej na nową, wykonaną w piaskowcu, plantowanie terenu w obrębie pomnika, z całkowitym usunięciem rosnących w najbliższym jego otoczeniu krzewów oraz zostanie wymieniona tablica pamiątkowa. Proponowana treść tablicy pamiątkowej zostanie uzgodniona z Instytutem Pamięci Narodowej:  

 PAMIĘCI
19  ZAKŁADNIKÓW -
OFIAR ZBRODNI HITLEROWSKIEJ
ROZSTRZELANCH W STAREJ WSI W LUTYM 1944 ROKU.


Pomnik znajdujący się w samym centrum miejscowości Stara Wieś ma duże znaczenie kulturalne w gminie Limanowa. Uczniowie miejscowej szkoły podstawowej cyklicznie odwiedzają monument, co stanowi dla nich pewien element, zakrojonego na szeroka skalę, programu wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży w gminie Limanowa. Pomnik znajduje się przy drodze powiatowej jest w bardzo widocznym i dostępnym miejscu. Nieopodal pomnika rozgrywane są finały Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz pod Ostrą – wydarzenia, w którym uczestniczą kierowcy z kilku krajów, który gromadzi tysiące sympatyków. W związku z powyższym utrzymanie pomnika w nienagannym stanie, jak również zachowanie jego pierwotnego wyglądu, jest bardzo istotne i uzasadnione.
 
Dla dzieci i młodzieży to lekcja patriotyzmu, przypomnienie i upamiętnienie poległych, którzy zginęli walcząc na frontach podczas II Wojny Światowej.
 
Dla wszystkich mieszkańców Limanowszczyzny, a także Małopolski będzie to miejsce pamięci oraz przestrogi dla przyszłych pokoleń przed okropieństwem wojny.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in