Poniedziałek, 12 kwietnia
Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław

Stypendia potrzebne do wznowienia rozgrywek? Opinia prawna na zlecenie MZPN Kraków.

06.04.2021 13:52:00 jaca 5 1262

W celu ustalenia warunków powrotu do współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej i podległe mu jednostki, zwrócono się o opinię prawną. Aby rozgrywki (IV liga i okręgówka) traktowane były jako zawodowe, konieczne będą stypendia. Rozgrywki zostaną wznowione jeśli wszystkie drużyny spełnią wymagania, w dwóch małopolskich grupach.

Obostrzenia wykluczające organizowania rozgrywek amatorskich na obiektach sportowych obowiązują do 9 kwietnia. Można mieć jeszcze nadzieję, że nie zostaną one przedłużone.


MZPN Kraków poinformował w wydanym komunikacie:

Podejmowane działania mają na celu umożliwienie wznowienia od dnia 10 kwietnia 2021 r. wyłącznie rozgrywek IV ligi i klas okręgowych (niższe klasy nie mogą być zaliczone do tzw. zawodowych).

Kolejnym etapem będzie weryfikacja spełnienia warunków przystąpienia do współzawodnictwa w świetle obecnie obowiązujących przepisów, przez kluby występujące w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN. W przypadku przedłużenia obowiązujących obecnie obostrzeń, spełnienie opisanych w opinii wymogów będzie warunkiem wznowienia rozgrywek w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

 

Poniżej wnioski płynące z opinii radcy prawnego Bartosza Ryta.

I. Przystąpienie do współzawodnictwa sportowego – rozgrywek ligowych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w okresie pomiędzy 27 marca a 9 kwietnia 2021 r., wymaga spełnienia obowiązków dot. ustanawiania i finansowania stypendiów wynikających z przepisów ustawy o sporcie oraz innych przepisów wskazanych także w niniejszej opinii, a także złożenia oświadczania przez podmiot wypłacający stypendium (klub), że wszyscy zawodnicy pobierają stypendium sportowe w rozumieniu UoS.

II. W przypadku sportowców, którym przyznano stypendium klubowe, zachodzi możliwość przystąpienia do współzawodnictwa sportowego na podstawie wyłączenia z § 9 ust. 16 pkt 1 Rozporządzenia. Forma ustanowienia stypendiów jest dowolna, przy czym dla celów dowodowych pożądana jest forma pisemna. Stypendium może zostać ustanowione także oświadczeniem właściwego organu klubu i być przyjęte przez zawodnika w sposób dorozumiany.

Wysokość, sposób wypłaty oraz okres obowiązywania stypendium może być kształtowane w sposób dowolny.

III. Wypłata stypendium lub wynagrodzenia zawodnikom nie jest przesłanką warunkującą uczestnictwo klubu w rozgrywkach, albowiem klub mogą reprezentować w rozgrywkach także wyłącznie amatorzy, którzy nie otrzymują świadczenia pieniężnego z tego tytułu.

IV. Prowadzenie rozgrywek pod rządami Rozporządzenia jest de facto możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu przez wszystkie kluby występujące w danej klasie rozgrywkowej.

V. W przypadku współzawodnictwa sportowego realizowanego na podstawie wyłączenia § 9 ust. 16 pkt 1 Rozporządzenia, aktualny pozostaje zakaz udziału publiczności oraz obowiązek zachowania reżimu sanitarnego (§ 9 ust. 18 Rozporządzenia).

 

Pełna treść opinii: http://www.mzpnkrakow.pl/media...

 

* * *

Kluby IV ligi wschodniej i zachodniej oraz ośmiu klas okręgowych zobowiązane są przez MZPN o wysłanie e-mailem do właściwego Wydziału/Komisji Gier prowadzącego dane rozgrywki informacji - wraz z oświadczeniem - o spełnianiu wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19 marca 2021 r., ewentualnie o odmowie przyznania stypendium.

UWAGA! Termin wysłania dokumentów to czwartek 8 kwietnia 2021 r. godz. 24:00. Niezajęcie stanowiska będzie stanowić domniemanie niespełniania przez klub wymogów rozporządzenia.

Obie grupy IV ligi są traktowane wspólnie i brak oświadczenia choćby jednego klubu nie pozwoli na wznowienie rozgrywek.


Źródło: MZPN Kraków.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in