Niedziela, 07 sierpnia
Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna

Powiat liczy na blisko 160 mln zł z Polskiego Ładu - na inwestycje drogowe, rekreacyjne i oświatowe

09.09.2021 00:33:00 PAN 4 3264

Powiat Limanowski w ramach pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożył trzy wnioski.

Pierwszy wniosek dotyczy kompleksowej modernizacji i poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na Limanowszczyźnie. Zadanie obejmować będzie modernizację 12 ciągów dróg powiatowych o łącznej długości około 52 km. 

Remonty mają polegać m.in. na likwidacji przełomów, regulacji odwodnienia, wykonaniu poboczy i nowych nawierzchni bitumicznych, zabezpieczeń korpusu drogowego, modernizacji obiektów inżynierskich, oświetlenia, a także kompleksowym oznakowaniu poziomym i pionowym. Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia to około 120 mln zł

Za pieniądze z Polskiego Ładu powiat chce też przeprowadzić modernizację budynków oświatowych. W ramach tego wniosku planuje się m.in. renowację elewacji, pokryć dachowych, rozbudowę szatni, sal lekcyjnych, remonty łazienek, korytarzy, jak również wykonanie utwardzeń terenu i dróg dojazdowych w sposób odpowiedni do potrzeb poszczególnych szkół. 

Szacunkowa wartość tego zadania to około 5,8 mln zł, zaś przewidywany termin realizacji to rok 2023.

Planowana jest również modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie powiatu limanowskiego. 

W ramach projektu zaplanowano modernizację krytej pływalni: strefy sauny i kręgielni, elewacji, systemu kasowego i obsługi klienta, a także rozbudowę budynku o rekreację dla dzieci oraz budowę krytego lodowiska. Budynek ma też zostać wyposażony w system kogeneracji.

Ponadto, planuje się również budowę dwóch boisk przy szkołach wraz z oświetleniem w Mszanie Dolnej. Szacunkowa wartość zadania to około 33 mln zł, a przewidywany termin realizacji do roku 2024.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in