20°   dziś 17°   jutro
Piątek, 09 czerwca Anna, Felicjan, Pelagia, Efrem, Dominik, Sławoj
Przeglądasz ogłoszenie archiwalne
Dodane: 24.03.2023

Firma JONIEC® zatrudni osobę na stanowisko: Mechanik maszyn

123zł
Adres: ul. Bednarzy 1, Łososina/Limanowa Wymiar pracy: Pełny etat Typ umowy: Umowa o pracę

Opis

Firma JONIEC® zatrudni osobę na stanowisko: Mechanik maszyn


MIEJSCE PRACY:


ul. Bednarzy 1, Łososina/Limanowa


ZADANIA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU:


- praca zgodna z wyznaczonymi zadaniami


- wykonywanie części  maszyn i urządzeń według wzoru lub dokumentacji


- kontrola stanu wszystkich maszyn i urządzeń na wyznaczonych działach


- bieżące usuwanie usterek i awarii


- wykonywanie remontów maszyn i urządzeń


- terminowe wykonywanie przeglądów i konserwacji


OCZEKUJEMY:


- wykształcenia mechanicznego lub technicznego


- uprawnień do obsługi maszyn obróbczych


- wiedzy z zakresu mechaniki- mile widziana praktyka w obsłudze tokarek,


  frezarek konwencjonalnych,   szlifierek magnetycznych (bez CNC)


- umiejętności czytania rysunku technicznego


- umiejętności posługiwania się narzędziami pomiarowymi do pomiarów precyzyjnych


OFERUJEMY:


- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, lidera w branży ogrodzeń betonowych


- umowę o pracę


- prywatną opiekę lekarską


- przyjazną atmosferę pracy


CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@joniec.pl


RODO


Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mieczysław Joniec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno - Usługowo – Handlowa „Joniec”, Tymbark 109, 34-650 Tymbark, NIP: 7371000914, REGON: 490711307 (zwany dalej Administratorem lub ADO).


Kontakt z Administratorem:


³ pisemny, na adres: Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „Joniec”, Tymbark 109, 34-650 Tymbark


³ elektroniczny: rodo@joniec.pl


³ telefoniczny: +48 18 332 53 90


Cel i podstawy przetwarzania


Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana


w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.


Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.


Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art. 221 §1 i §2 Kodeksu Pracy. 


Odbiorcy danych osobowych


Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia aktualnych jak i przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT i usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi upoważnione przez ADO na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z jego poleceniami.


 Okres przechowywania danych


Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia ich przekazania.


W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzanie przez 24 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji.


Prawa osób, których dane dotyczą


Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO mają Państwo :


³ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;


³ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;


³ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;


³ prawo do usunięcia danych osobowych;


³ prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)


Profilowanie


Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.


Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy


Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Informacja o wymogu podania danych


Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wyświetleń: 702
Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in